Rutte & Co, de firma pappen en nat houden

Corona is een fitheidstest voor overheden. En niet alle overheden komen even goed uit het examen. Nederland vaart een heel zelfstandige koers in de corona aanpak.

Het gevolg is een serie onnavolgbare maatregelen, die juridisch rammelen.

Dit voorjaar greep Covid19 heftig om zich heen in de verzorgingshuizen. Het beleid kwam langzaam op gang. En daar waar het beleid niet voldoende was, bleven zorg organisaties zich er op voor staan dat zij zich strikt aan de RIVM voorschriften hielden. Het RIVM wees vervolgens rigide op de eigen verantwoordelijkheid van de zorginstellingen. De richtlijnen zijn een minimum richtlijn zegt het RIVM.

Microbioloog Peter de Man heeft de invloed van ventilatie bij de uitbraak van het virus in een verzorgingshuis onderzocht. Na rapportage van zijn bevindingen, kreeg hij als reactie dat hij dit niet had mogen onderzoeken. Hij had dit pas mogen onderzoeken als er opdracht voor was gegeven. Die opdracht is nooit gegeven.

Er is druk op de Man uitgeoefend om zijn mond te houden. Volgens de Man zijn wetenschappers het niet eens, maar het RIVM zou open moeten staan voor onderzoek naar de invloed van ventilatie. Dit is nu niet het geval.

Het is niet de eerste keer dat er druk wordt uitgevoerd op specialisten die twijfel hebben bij de overheidskoers. Sinds dit voorjaar wordt er door bijvoorbeeld Maurice de Hond (na grondig onderzoek van de beschikbare data), aangegeven dat de ventilatie in zorginstellingen, scholen en openbare gebouwen onderzocht moet worden. En dat er een noodplan ventilatie moet worden uitgerold.

Ook heeft het RIVM op het moment dat corona in Nederland op haar hoogtepunt was, dit voorjaar, wekelijks de beweringen aan moeten passen. Het geeft een beeld van een gesloten bolwerk dat bang is op haar fouten te worden aangesproken. Voortschrijdend inzicht zou onderdeel uit moeten maken van een situatie waarbij een virus deel uitmaakt van een aangepaste realiteit. Dit voortschrijdend inzicht verloopt echter zo traag dat stemmen opgaan die zeggen dat het grote aantal doden in de verzorgingshuizen niet nodig waren.

Het kabinet en de uitvoerende organen wekken op deze manier niet het vertrouwen dat zij klaar zijn voor een eventuele tweede golf dit najaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Share via
Copy link
Powered by Social Snap